• Posiadamy Świadectwo Kwalifikacji wydane przez Ministerstwo Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
    (nr cert. 26834/2008).
  • Wykorzystujemy nowoczesne oprogramowanie księgowe
    (Symfonia, Optima, Buchalter, ADA).
  • Biuro jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.
  • Nasze kwalifikacje podnoszone są corocznie poprzez uczestnictwo
    w szkoleniach z zakresu księgowości.

Certyfikaty